Keibubapaan

Cukup Seperti Dia oleh Rachel Simmons

Untuk anak perempuan kami terdapat banyak berita baik, menurut Rachel Simmons dalam bukunya, 'Cukup Seperti Dia.' Tetapi ada sisi jahat untuk semua peluang ini. Tekanan itu tidak henti-henti dan hasilnya adalah rasa kurang nilai diri, kebimbangan dan kemurungan.